Remia mus

Apie projektą:

INFORMACIJA BUS ATNAUJINTA PO SĄSKAITOS APMOKĖJIMO.


Remia mus

Apie projektą:

UAB „Alsista įsigyjo bei adaptavo savo įmonės veiklai naują verslo valdymo „InfoTrans“ sistemą, kuri užtikrina įmonės verslo procesų, tokių kaip pardavimų, transporto, įmonės finansinių rodiklių, personalo valdymą.
Diegiama VVS pritaikyta specifiniams įmonės poreikiams-įdiegti minėtų verslo procesų moduliai, kurie leidžia optimizuoti įvairių duomenų analizę, palengvina užsakymų vykdymą, finansinių ataskaitų konsolidaciją, paslaugų poreikio nustatymą, finansinį modeliavimą, dokumentacijos, ryšių su klientais valdymą.
Optimizuoti ir integruoti įmonės verslo valdymo procesai, tiesiogiai įtakoja didesnės pridetinės vertės sukūrimą, atsiradęs sistemiškumas, operatyvumas, automatizavimas, sumažina klaidų tikimybę, didėja paslaugų apyvarta ir kokybė. Tokiu būdu bus užtikrinamas ilgalaikis UAB „Alsista“ darbo našumo didėjimas.

Projektas įvykdytas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą „Elektroninio verslo sprendimo diegimas UAB „Alsista“ Nr., 03.3.1-LVPA-K-806-01-0201.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir įmonės UAB „Alsista“ lėšomis.